Regalment caminades


  1. L’organització considera que el sol fet d’ inscriure’s a la caminada significa que el participant disposa d’ un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat i pel seu compte i risc.

 2. L’organització declina tota responsabilitat i no es farà responsable dels accidents, lesions o danys que puguin ocasionar o produir els participants de la caminada, però si que vetllarà per tal d’ evitar-los.

 3. Tots els participants que no disposin de llicencia federativa ( assegurança ) corresponent poden adquirir una llicencia temporal amb una durada de 24 h. exclusiva per aquesta activitat. El preu es de 5€. i s’ haurà d’ sol•licitar explícitament abans de la sortida.

 4. Els participants que vulguin abandonar la caminada ho han de notificar a qualsevol membre de l’ organització.

 5. L’ itinerari serà totalment senyalitzat amb marques. El recorregut s’ha de fer per el traçat senyalitzat. Per aquest motiu s’ establiran els controls que es considerin adients. L’ itinerari ha estat preparat únicament i exclusivament per aquesta caminada i restarà solament marcat per aquesta. Es retiraran les marques només passar l’ últim participant.

 6. Els participants hauran de seguir obligatòriament les indicacions donades per qualsevol membre de l’ organització.

 7. S’ ha de tenir un respecte absolut per les normes esportives i cíviques més essencials de companyonia, de respecte a la natura i a les propietats, masies, i conreus per on passi la caminada. Recordeu respecteu i conserveu la natura dels espais per on passareu.

 8. No embruteu. Dipositeu les deixalles als contenidors adients.

 9. Portar animals a la caminada implica que es fa responsable de qualsevol accident o acte que pugi ocasionar. Caldrà portar-los lligats en tot moment.

 10. Es recomana portar roba i calçat adequat per a camins de muntanya.

 11. En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que, mitjançant la complementació del formulari d’ inscripció a la caminada , les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer propietat de l’ Associació “ Les Guilles, junts pels camins” amb la finalitat de mantenir-vos informats sobre novetats, noticies i actes organitzats per aquesta associació. Us recordem que podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a: lesguilles@gmail.com o bé mitjançant escrit adreçat a “Les Guilles, junts pels camins” Plaça de la Vila s/n. 08593 Tagamanent. Així mateix i d’ acord els interessos promocionals de la caminada ( reproducció fotografies de la caminada, etc. ) mitjançant qualsevol dispositiu ( internet, publicitat, etc. ) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’ Organització el dret a reproduir la seva imatge.

 12. El fet d’ inscriure’s a la caminada representa l’ acceptació total d’ aquest reglament.

 13. Es obligatori conservar aquest document fins a la finalització de la caminada. Aquest document us acredita com a participants.

 14. Es cas de qualsevol problema o incidència durant la caminada es pot comunicar als telèfons . 687965902 //// 649185475