18ª CAMINADA popular i solidària de TAGAMANENT         Octubre 2020

-- REGLAMENT CAMINADA --

Aquesta caminada és una marxa a peu i caminant, excursionista, no competitiva,

on preval el repte personal i de superació del participant..

 1. L’organització considera que el sol fet d’ inscriure’s a la caminada significa que el participant disposa d’ un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat i pel seu compte i risc, a mes de vetllar per la seva integritat física durant tot el recorregut de la caminada
 2. L’Entitat organitzadora, organitzadors de la caminada   declinen tota responsabilitat i no es faran responsable dels accidents, lesions o danys que puguin ocasionar o produir els participants de la caminada.
 3. Tots els participants es recomanable que disposin de llicencia federativa o assegurança accidents i R.C. corresponent.
 4. L’ itinerari no estarà senyalitzat amb marques. El recorregut s’ha de fer seguint el traçat indicat Track i/o plano de la caminada rebut per e-mail un cop realitzada la corresponent inscripció.
 5. Els participants hauran de seguir obligatòriament les indicacions donades per l’ organització.
 6. S’ ha de tenir un respecte absolut per les normes esportives i cíviques més essencials de companyonia, de respecte a la natura i a les propietats, masies, i conreus per on passi la caminada. Es prohibeix mostrar un comportament agressiu o insultant amb qualsevol persona ja sigui de l’ organització, altres participants o públic en general.
 7. Recordeu, respecteu i conserveu la natura dels espais per on passareu, les propietats, les masies i conreus.
 8. No embruteu. Dipositeu les deixalles als contenidors adients.
 9. Portar animals a la caminada implica que es fa responsable de qualsevol accident o acte que pugi ocasionar. Caldrà portar-los lligats en tot moment.
 10. Es recomana portar roba i calçat adequat per a camins de muntanya, aigua i alguna cosa per menjar. No hi haurà avituallaments per part de l’ organització en tot el recorregut.
 11. El fet d’ inscriure’s a la caminada representa el coneixement i l’ acceptació total d’ aquest reglament.
 12. ATENCIÓ !! Atesa la situació especial del COVID19, aquesta caminada queda afectada per la normativa vigent, i tots els participants ens comprometen a respectar-la, complir amb tots els protocols establerts per l’ organització i/o les autoritats i seguir les indicacions dels responsables de la caminada.   No podran participar-hi persones amb símptomes de COVID-19 o que convisquin amb alguna persona que en tingui. Recomanem prendre's la temperatura abans de sortir de casa. Durant la caminada i en les parades es guardaran les distàncies de seguretat.   NO es podrà compartir cap tipus de material.
 13. Es cas de qualsevol problema o incidència durant i referent a la caminada es pot comunicar als telèfons:

   687965902 -----   609511583        

 

Per qualsevol incident greu trucar  emergències tel. 112

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran tractades per LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS, amb CIF G-63597538 i domicili a PLAÇA DE LA VILA, S/N (08593) TAGAMANENT.

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. A la nostre entitat tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure que promou la nostre entitat i realitzar les tasques administratives que siguin necessàries. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat i/o usuari de l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i prescripció de les responsabilitats. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.  L’informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En aquest sentit, en tot moment vostè disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, l’informem que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.