LA FIGUERA 26 GENER 2020

 

***********************************************************************************************************************

Assemblea General socis

Per acord de la Junta Directiva de l’Associació “Les Guilles, junts pels camins” i tal com estableixen els seus Estatuts, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General  ordinària que se celebrarà  el dia 24 de GENER 2020 a les 20’30 hores (primera convocatòria) i a les 21 hores (segona convocatòria), al local social:

C./ Major, 37 (Antigues Escoles ) 08590   Figaró-Montmany

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General 2019.

3.- Memòria activitats realitzades 2019.

4.- Donar compte de les activitats programades per l’ any 2020

4.- Presentació i aprovació de l’ estat de comptes de l’ exercici 2019.

5.- Aprovació altes i baixes de socis.

6.- Renovació càrrecs Junta Directiva

7.- Precs i Preguntes.

Per part de la Junta Directiva es convida a qualsevol soci de l’ entitat a participar de la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

També es demana a tots els socis facin aportacions per properes activitats de l’ any 2020 i ajudin a la Junta Directiva a la seva Organització.

 En finalitzar l’Assemblea s’oferirà un piscolabis a tots els assistents.